آیلتس و مهاجرت

مقالات رایتینگ آیلتس استاد حمیدی

مقالات رایتینگ

از اشتباهات رایج در ریدینگ آیلتس توجه بیش از حد به جزئیات می باشد.

بنظر استاد حمیدی یکی از اشتباهات رایج در ریدینگ آیلتس توجه بیش از حد به جزئیات می باشد و در این خصوص به این نکته اشاره می کنند که:

تجربه آزمونی آیلتس برای نمره 8

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 با نمره 8

Some people believe that women should be treated as equal to men when applying for a job with the police or the military. Others think that women are less suitable for this kind of job. Discuss both views and give your opinion.

نمونه رایتینگ آیلتس با نمره 8 (تسک 2)

In many countries around the world young people decide to leave their parents’ home once they finish school. They start living on their own or sharing a house with friends. Is this a positive or a negative development? Give reasons for your answer and include relevant examples.

تجربیان آزمون آیلتس

نمونه رایتینگ تسک 2 با نمره 9

Writing Task 2
You should spend about 40 minutes on this task.
Write about the following topic:
The world today is a safer place than it was a hundred years ago, and governments should stop spending large amounts of money on their armed forces.
To what extent do you agree or disagree with this statement?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience.
You should write at least 250 words.

نمونه رایتینگ بسیار خوب با نمره 8 ( تسک 2 رایتینگ )

رایتینگ تسک 2 آیلتس

In the past, people wore their traditional clothes and followed their culture. These days, most people wear similar clothes and therefore look very similar to one another. Do you think this is a positive or a negative development?

رایتینگ تسک 2 آزمون جنرال آیلتس با نمره 9

رایتینگ تسک 2 آیلتس

Writing Task 2: You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic: Many people nowadays travel abroad for their university education. Why do people do this? Would you consider doing this yourself and why?

رایتینگ تسک 2 آزمون آکادمیک آیلتس با نمره 9

کلاس آیلتس حضوری استاد حمیدی

Writing Task 2: You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic: Some people believe today that everyone has a right to access to the Internet and that governments ….

نمونه خوبی از نامه نگاری رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس جنرال

کلاس آموزشی استاد کریم حمیدی

نمونه خوب و قابل قبول از نامه نگاری در تسک 1 یکی از آزمونهای آیلتس با ماژول جنرال برگزار شده در دوره های قبل تر که در قالب نمونه سوال همراه با جواب در این مقاله توسط استاد حمیدی با نمره 7 به بالا تدوین شده است.

متن سربرگ خود را وارد کنید.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است.