آیلتس و مهاجرت

مقالات رایتینگ آیلتس استاد حمیدی

مقالات رایتینگ

از اشتباهات رایج در ریدینگ آیلتس توجه بیش از حد به جزئیات می باشد.

بنظر استاد حمیدی یکی از اشتباهات رایج در ریدینگ آیلتس توجه بیش از حد به جزئیات می باشد و در این خصوص به این نکته اشاره می کنند که:

تجربه آزمونی آیلتس برای نمره 8

نمونه رایتینگ آیلتس تسک 2 با نمره 8

Some people believe that women should be treated as equal to men when applying for a job with the police or the military. Others think that women are less suitable for this kind of job. Discuss both views and give your opinion.

نمونه رایتینگ آیلتس با نمره 8 (تسک 2)

In many countries around the world young people decide to leave their parents’ home once they finish school. They start living on their own or sharing a house with friends. Is this a positive or a negative development? Give reasons for your answer and include relevant examples.

تجربیان آزمون آیلتس

نمونه رایتینگ تسک 2 با نمره 9

Writing Task 2
You should spend about 40 minutes on this task.
Write about the following topic:
The world today is a safer place than it was a hundred years ago, and governments should stop spending large amounts of money on their armed forces.
To what extent do you agree or disagree with this statement?
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience.
You should write at least 250 words.

نمونه رایتینگ بسیار خوب با نمره 8 ( تسک 2 رایتینگ )

رایتینگ تسک 2 آیلتس

In the past, people wore their traditional clothes and followed their culture. These days, most people wear similar clothes and therefore look very similar to one another. Do you think this is a positive or a negative development?

رایتینگ تسک 2 آزمون جنرال آیلتس با نمره 9

رایتینگ تسک 2 آیلتس

Writing Task 2: You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic: Many people nowadays travel abroad for their university education. Why do people do this? Would you consider doing this yourself and why?

رایتینگ تسک 2 آزمون آکادمیک آیلتس با نمره 9

کلاس آیلتس حضوری استاد حمیدی

Writing Task 2: You should spend about 40 minutes on this task. Write about the following topic: Some people believe today that everyone has a right to access to the Internet and that governments ….

نمونه خوبی از نامه نگاری رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس جنرال

کلاس آموزشی استاد کریم حمیدی

نمونه خوب و قابل قبول از نامه نگاری در تسک 1 یکی از آزمونهای آیلتس با ماژول جنرال برگزار شده در دوره های قبل تر که در قالب نمونه سوال همراه با جواب در این مقاله توسط استاد حمیدی با نمره 7 به بالا تدوین شده است.

هفت اشتباه که باعث کاهش
در رایتینگ می شود

کلاس آموزشی استاد کریم حمیدی

استاد حمیدی راجع به اشتباهات رایج در رایتینگ می گویند: انشانویسی در تسک دوم رایتینگ در هر دو نوع آکادمیک و جنرال و گزارش نویسی در تسک اول رایتینگ آکادمیک از موارد نگارش رسمی یا آکادمیک محسوب می شود.

اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس ماژول آکادمیک

2 نمونه از اشتباهات رایج گرامری در رایتینگ تسک 1 آزمون آیلتس ماژول آکادمیک را استاد حمیدی اینچنین معرفی کرد.

1. Theme parks came first, and museums were in second place.

رایتینگ تسک اول آکادمیک با نمره 7 به بالا

نمونه گزارش نویسی رایتینگ تسک اول آکادمیک با نمره 7 به بالا

The charts show the proportions of British students at one university in England who were able to speak other languages in addition to English, in 2000 and 2010.

کتابهای آیلتس و مقالات آیلتس

مهارت رایتینگ و راهکارهای آن

در این مقاله استاد حمیدی در مورد مهارت های نوشتاری آزمون آیلتس، چگونگی بهبود بخشیدن به مهارت نوشتاری، راهکارهای آن و چگونه یک رایتینگ خوب آیلتس بنویسیم توضیح خواهد داد. استاد حمیدی معتقد است که در دنیای امروزی، مهارت نوشتاری یک مهارت بسیار کلیدی و مهم می باشد.

نمونه رایتینگ تسک 2 آیلتس

کیو کارت اسپیکینگ آیلتس

در ادامه این مطلب استاد حمیدی برای شما یکی از نمونه رایتینگ های تسک 2 آزمون آیلتس را بیان کرده چون معتقد است برای کمک به نمره رایتینگ شما می بایست با نمونه های زیادی آشنا شوید و در طول دوره آموزشی خود با استفاده از این نمونه رایتینگ ها قدرت ایده پردازی خود را ارتقا دهید.

نمونه رایتینگ تسک 2 با نمره 8

ماک آیلتس حضوری و آنلاین

در این مقاله استاد حمیدی برای تقویت رایتینگ تسک 2 آزمون آیلتس شما، نمونه رایتینگی با نمره 8 آیلتس را به نمایش گذاشته. در ادامه رایتینگ نوشته شده شما تحلیل این نمونه رایتینگ تسک 2 آزمون آیلتس را نیز مشاهده خواهید کرد.

اصطلاحات پر کاربرد در رایتینگ نامه نگاری تسک 1 جنرال

استاد حمیدی بدلیل درخواستهای متعدد شما دوستان عزیز در مورد ارائه بیشتر مقالات مرتبط با رایتینگ تسک 1 جنرال آکادمیک تصمیم گرفت، تا در این مقاله آیلتس به موضوع اصطلاحات پر کاربرد نامه نگاری برای تسک 1 آزمون آیلتس جنرال بیشتر بپردازد.

چند نکته برای تسک 1 رایتینگ آکادمیک آیلتس

استاد حمیدی در مورد دشواری ها و ترس از آیلتس می گوید: همیشه در بین متقاضیان شرکت در آزمون آیلتس در ایران رایتینگ نویسی تسک 1 آزمون آکادمیک آیلتس جزو سخت ترین مباحث بوده است. ولی باید به این نکته توجه کرد که دقت بر چند نکته کوچک ولی ظریف در رایتینگ تسک 1 آیلتس آکادمیک می تواند در ارتقائ نمره شما بسیار موثر باشد.

نمونه خوب گزارش نویسی رایتینگ تسک یک آکادمیک

Sample Answer:

The line chart and table detail both average annual temperatures and total hours of sunshine in a given year in London, New York, and Sydney. Overall, London and New York display broadly similar four-season climates, though the extremes are more pronounced in New York while Sydney has a reverse weather pattern with milder overall temperatures. In terms of overall sunshine, New York leads, followed closely by Sydney and distantly by London.

مشکلات آیلتس، تقلب و لو رفتن سوالات

نکات نوشته شده توسط استاد حمیدی درباره با رایتینگ آیلتس

Writing Task 2
You should spend about 40 minutes on this task.
Write about the following topic:
The breakthroughs in medical science are by far the most significant advances in world society over the last two centuries.
Discuss this statement and give your opinion.
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience.
You should write at least 250 words…

یک نمونه خوب رایتینگ که توسط استاد حمیدی نوشته شده

Writing Task 2
You should spend about 40 minutes on this task.
Write about the following topic:
The breakthroughs in medical science are by far the most significant advances in world society over the last two centuries.
Discuss this statement and give your opinion.
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience.
You should write at least 250 words…

نکات نوشته شده توسط استاد حمیدی درباره با رایتینگ آیلتس

Writing Task 2
You should spend about 40 minutes on this task.
Write about the following topic:
The breakthroughs in medical science are by far the most significant advances in world society over the last two centuries.
Discuss this statement and give your opinion.
Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience.
You should write at least 250 words…

نمونه یک رایتینگ خوب تسک2

Writing Task 2

You should spend about 40 minutes on this task.

Write about the following topic:

Many parents give jobs to their children to do around the house in order to develop their characters and self-sufficiency.

Discuss this idea and give your opinion.

Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience.

از دیگر نمونه های رایتینگ

Writing task2

You should spend about 40 minutes on this task.
Write about the following topic…

Answer:
In most education systems around the world, physical education is one of the components of the syllabus. However, this is a controversial topic, as it has been argued that sport as a school subject is unnecessary. Opposing this is the view that physical education is a vital aspect of the education.
Physical education was introduced into schools to promote a healthy lifestyle by exposing students to different types of sport and ensuring that those who are not naturally sporty are exposed to exercise and its benefits. For students who are already very active, having a sports lesson might be unnecessary, but those who are not given the opportunities or…

 

write about the following topic

in many countries today, people in cities either live alone or in small family units,

rather than in large, extended family groups. is this a positive or negative trend?…

نمونه خوب گزارش نویسی رایتینگ تسک اول آکادمیک با نمره 7 به بالا

The diagram below shows the production and processing of milk and dairy products for commercial

sale. summerise the information by selecting and reporting the main features, and make

comparisons where relevant…

404 Not Found

404 Not Found


nginx/1.18.0 (Ubuntu)
404 Page Not Found