زبانهای خارجی و مهاجرت

کلاس حضوری آیلتس

طی سال های گذشته کلاس های حضوری آیلتس استاد حمیدی در شیراز. به عنوان بهترین کلاس حضوری آیلتس شناخته شده است. شیوه تدریس استاد حمیدی به گونه ای است. که بدون اهمیت سطح دانش پایه زبان متقاضی. در زمان حداقل 3 ماه و حداکثر 10 ماه زبان اموز به نمره مطلوبی در آیلتس می رسد. در کلاس حضوری آیلتس استاد حمیدی تمرکزاصلی روی تکنیک های آیلتس برای کسب نمره بالا می باشد.
استاد حمیدی با بهره گیری از تجربیات چندین ساله خود. سعی بر ارائه هر چه بهتر خدمات در زمینه آموزش آیلتس. در شهر شیراز به زبان آموزان و متقاضیان عزیز آیلتس را دارد.
همچنین استاد حمیدی با خلق سبک های مدرن تدریس خود. نسلی جدید از آموزش آیلتس مطابق با آخرین تغییرات این آزمون را ارائه می دهد.

کلاس آیلتس حضوری استاد حمیدی

تدریس حضوری استاد حمیدی

استاد حمیدی در کلاس های حضوری خود با استفاده از روشی نوین به تدریس می پردازد. و از جمله مواردی که به طور دائم در کلاس های ایشان انجام می شود. می توان به موارد زیر اشاره کرد.

  •  مصاحبه و تعیین سطح در آغاز دوره
  • آموزش از پایه
  • آموزش مهارتهای چهارگانه آیلتس
  • برگزاری دوره با توجه به محدودیت زمانی زبان آموز.
  • فرایند سنجش کیفیت یادگیری.
  • برگزاری آزمون ماک.

مصاحبه و تعیین سطح در اغاز دوره

قبل از شروع دوره های آیلتس استاد حمیدی زبان آموز در یک تعیین سطح تخصصی. که توسط شخص استاد حمیدی برگزار می شود شرکت می کند. تا دانش زبانی و سطح اموزشی فرد مشخص شود. پس از ان با توجه به سطح دانش فرد طول و نوع دوره مشخص می شود. و متقاضی می تواند با توجه به ان دوره ایلتس خود را اغاز کند.

تدریس از پایه

در صورتی که زبان اموز نیاز به تقویت پایه زبان انگلیسی داشته باشد. استاد حمیدی در جلسه های ابتدایی دوره آیلتس. به ترمیم و تکمیل اطلاعات پایه و دانش عمومی زبان میپردازد. و مهارت گرامر زبان انگلیسی و مهارت افزایش دایره واژگان را به زبان آموزان آموزش خواهد داد. این دوره به نام دوره Pre-IELTS نیز نامیده می شود. که طول دوره بستگی به میزان یادگیری زبان اموز دارد. و به طور معمول در یک دوره 3 ماهه پایان خواهد یافت. 

آموزش مهارت های چهارگانه آیلتس

تمامی زبان آموزان پس ازگذراندن دوره اول می توانند. برای شروع دوره دوم یا همان آموزش آیلتس. که همان کسب مهارت های چهارگانه آیلتس می باشد اقدام کنند. در این دوره زبان اموز با هدایت و راهنمایی های شخص استاد حمیدی. برای تقویت مهارت های آزمون آیلتس که شامل Reading .Writing .Listening .Speaking می باشد می پردازد. این دوره را می توان دوره IELTS نامید. و طول دوره آن معمولا 3 ماه می باشد.

برگزاری دوره با توجه به محدودیت زمانی زبان اموز

استاد حمیدی با توجه به تفاوت در محدودیت زمانی زبان اموزان. تدریس آیلتس را به سه نوع دوره آموزشی تعریف نموده اند.

  1. کلاسهای خصوصی آیلتس: در این دوره زبان آموز باید 2 یا 3 روز هفته هر روز 1 جلسه. به مدت 90 دقیقه در کلاس خصوصی آیلتس استاد حمیدی شرکت کند. مطالعه خارج از کلاس برای زبان آموزان باید به طور متوسط حدود 4 الی 5 ساعت باشد. طول این دوره حدودا 10 ماه برای رسیدن از سطح 0 به نمره 7 ایلتس. با برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر استاد حمیدی می باشد.
  2. دوره فشرده آیلتس: در این دوره زبان آموز باید 4 روز هفته هر روز 1 جلسه. به مدت 90 دقیقه در کلاس خصوصی آیلتس استاد حمیدی شرکت کند. مطالعه خارج از کلاس برای زبان آموزان باید به طور متوسط حدود 7 الی 8 ساعت باشد. طول این دوره حدودا 5 تا 6 ماه برای رسیدن از سطح 0 به نمره 7 ایلتس. با برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر استاد حمیدی می باشد.
  3. دوره فوق فشرده آیلتس: در این دوره زبان آموز باید 6 روز هفته هر روز 2 جلسه. به مدت 180 دقیقه در کلاس خصوصی آیلتس استاد حمیدی شرکت کند. مطالعه خارج از کلاس برای زبان آموزان باید به طور متوسط حدود 10 ساعت باشد. طول این دوره حدودا 3 تا 4 ماه برای رسیدن از سطح 0 به نمره 7 ایلتس. با برنامه ریزی دقیق و نظارت مستمر استاد حمیدی می باشد.

فرایند سنجش کیفیت یادگیری

استاد حمیدی طی برگزاری کلاس های ایلتس خود فرایند های سنجش کیفیت. یادگیری را برای رسیدن به سطحی که بتوان آن را بهترین کلاس آیلتس شیراز نامید. برای زبان اموزان خود برگزار می کنند. به این ترتیب که در این فرایند جهت حصول اطمینان از کیفیت یادگیری مطالب پس از آموزش هر مهارت. آزمون های شبیه سازی شده برای زبان آموز برگزار می شود. که این آزمون تنها زیر نظر خود استاد حمیدی برگزار می شود. و به این ترتیب زبان آموزان پیوسته در حال غربال شدن میباشند. البته آزمون های کلاسی نیز بصورت هفتگی برگزار می شوند.

برگزاری ازمون ماک

در آزمون جامع شبیه سازی آیلتس یا همان آزمون ماک ( MOCK ) آیلتس. که دقیقا مانند آیلتس IDP استرالیا برگزار میشود. متقاضیان در شرایط شبیه سازی شده قرار گرفته . و قبل از پرداخت هزینه آزمون اصلی نسبت به توانایی خود اطمینان پیدا می کنند. که البته این آزمون برای کسانی که در کلاسهای آیلتس استاد حمیدی شرگت می کنند. کاملا رایگان می باشد. و حتی در برخی از مواقع در صورت صلاح دید استاد حمیدی. این آزمون برای زبان آموزانشان چندین بار تکرار خواهد شد. که در هر بار برگزاری آزمون ماک ( تنها دانشجویان استاد حمیدی ). هزینه ایی برای آزمون پرداخت نمی شود.